Основне струковне студије Школа остварује из области рачунарских наука на студијском програму Информационе технологије, из области саобраћајног инжењерства на студијском програму Друмски саобраћај и из области машинског инжењерства на студијским програмима Машинско инжењерство – модул Производне технологије, Машинско инжењерство – модул Хидраулика и пнеуматика.