Одсек Крагујевац Академије струковних студија Шумадија (Виша техничка школа у Крагујевцу) основана је 1959. године. Oд школске 1959/60 до школске 1968/69 на Вишој техничкој школи у Крагујевцу дипломирало је око 300 студената. Ови погонски инжењери машинске струке углавном су били стипендисти Завода „Црвена Застава“ из Крагујевца, „Прве Петолетке“ из Трстеника, Фабрике вагона Краљево, „Гоше“ из Смедеревске Паланке, „Крушика“ из Ваљева и „Петра Драпшина“ из Младеновца.

На основу Закона о вишем образовању радника од 30. априла 1974. године основана је Виша школа за образовање радника, којој је, као школи из које је реорганизацијом настала Виша техничка школа, додељен простор на локацији у улици Косовска 8.

Школа је до сада формирала инжењере  машинске и саобраћајне струке и у области  информационих технологија.