На Високим школама  у Крагујевцу, Аранђеловцу, Крушевцу и Трстенику које раде у саставу Академије струковних студија Шумадија дипломирало је од оснивања више хиљада студената и стеко звање инжењера. Ове школе богате историје и традиције основане су у приближно, истом периоду , шездесетих година прошлога века изузев школе у Крушевцу која је основана још давне 1950. Године. (Висока школа у Крагујевцу 1959. Године, у Аранђеловцу 1960. Године, Трстенику 1962. Године.) Пре свега погонски инжењери различитих усмерења, машинских, хемијских, техничких струка углавном су били стипендисти Завода „Црвена Застава“ из Крагујевца, „Прве Петолетке“ из Трстеника, Фабрике вагона Краљево, „Гоше“ из Смедеревске Паланке, „Крушика“ из Ваљева и „Петра Драпшина“ из Младеновца, „Шамота„ и „Књаза Милоша„ из Аранђеловца.

 

Како су  се привреда и земља развијале и мењале, прилагођавали су се и програми школа које данас чине Академију. У периоду од оснивања до данас школе су забележиле велика достигнућа на пољу образовања, науке и праксе.

 

Висока техничка школа у Трстенику, мањој општини  са великом школом основаном давне 1962. Године са задатком да помогне машинској индустрији Трстеника односно „Првој петолетци„. Годинама школа је била расадник инжењера машинства али временом су и програми добијали нови садржај у складу са савременим токовима и захтевима привреде. Да би се настава могла одвијати према стандардима, Школа данас располаже са 2500м2 простора у матичној јединици у Трстенику и има 5 слушаоница и амфитеатар и простором од 600 м2 у високошколској јединици у Тутину. Такође, у матичној школи има комплетно опремљене лабораторије за: хидраулику и пнеуматику, информатику, саобраћај, машинску обраду, машинске материјале, термодинамику и електротехнику. Школа располаже и са свим неопходним дозволама за рад. у Тутину уз добијену дозволу за рад, има сву потребну опрему за спровођење наставе на два студијска програма: информатика у инжењерству и инжењерство у друмском саобраћају. Основне делатности које школа данас обавља су: образовање инжењера у складу са прописаним наставним плановима и програмима, реализација планова и програма стручног усавршавања (курсеви, семинари, симпозијуми и сл.), истраживачко-развојна делатност и израда пројеката у области техничких и природно-математичких наука, издавање уџбеника, скрипти, часописа и осталих публикација за потребе студената и осталих корисника.

 

Висока техничка школа у Крагујевцу се посебно истиче са резултатима на пољу Информационих технологија, Саобраћаја и пре свега Машинства које је било и остало усмерено на  богату машинску индустрију града Крагујевца. Довољно је рећи да је хиљаду инжењера запослено у машинској индустрији Крагујевца потекло из ове школе. Висока школа у Крагујевцу је кроз студијске програме ИТ и Сабраћаја постигла значајна партнерства и данас реализује праксу заједно са чувеним Comtrade и Мicrosoftom. На пољу саобраћаја забележена су бројна решења и патенти које су студенти и професори школе изнели као и допринос безбедности саобраћаја кроз бројне обуке које се реализују.

 

Висока школа у Аранђеловцу може се похвалити успехом на пољу образовања пре свега у области технологије неметала и воде на основи чега је и настала потреба још давне 1960. Године за формирањем ове школе. До данас, посао и каријеру је градило уз помоћ дипломе ове школе више од хиљаду инжењера и посао су налазили широм бивше Југославије у индустрији неметала (Тоза Марковић Кикинда, Полет Бечеј, Шамот Аранђеловац…) Развојем Књаза Милоша као фабрике воде и безалкохолних пића , школа је почела са образовањем на пољу технологије воде у сарадњи са Технолошко металуршким факултетом у Београду. На овај студијски програм касније се надовезао такође атрактиван Заштита животне средине.  Школа данас поред традиционалних програма реализује и судије у области информационих технологија, туризма као још једне стратешке гране општине и окружења, а као куриозитет школа се поноси и студијским програмом из области уметности – Дизајн Камена и (индустријске и уметничке) Керамике.  Поред значајних професора који су предавали и радили на школи,   може се  похвалити и  бројним пројектима, патентима и научно стручним конференцијама које се традиционално одржавају.

 

Висока школа у Крушевцу као школа са најдужом традицијом у групи школа које су у саставу Академије, успешно ради на развоју програма из области хемије и технологије. На ове програме надовезала се и област и програм заштите животне средине који користи базу стручног наставног кадра ове школе.  Развој привреде Крушевца пратио је и развој ове школе па су свакако и „Мерима„, „Жупа„, „Трајал„и други представници хемијске индустрије били и остали основна база за развој каријере студената са дипломом крушевачке „Хемијско-технолошке„.