Ред.бр. Име и презиме Дан пријема Време пријема
1. Др Горан Миодраговић

Уторак
Четвртак

14 – 15

2.
4. Др Саша Бабић Понедељак 8 – 12
5. Др Бранимир Милосављевић Уторак
Четвртак
11 – 13
6.
7. Др Милутин Живковић Сваког радног дана 13 – 14
8. Др Слободан Александров Понедељак 10 – 12
9.
10.
11.
12. Мр Јелена Ерић Обућина Уторак
Среда
14 – 15
13. Др Предраг Правдић Среда
Четвртак
9 – 10
9 – 10
14. Сц Велибор Ћирић Уторак
Среда
10 – 11
15. Љиљана Брзаковић понедељак
четвртак
14 – 15
16. Звонко Петровић Уторак
Среда
14 – 15
17. Виолета Ђорђевић Уторак
Четвртак
14 – 15
18.
19.
20.
21.
22.
23.