Обавештења

О одсеку Крагујевац

Академија струковних студија Шумадија је државна високошколска установа основана крајем 2019. године обједињавањем четири високе техничке школе из четири различита града: Крагујевца, Аранђеловца, Трстеника и Крушевца, које су основане крајем 1950-их и почетком 1960-их, што Академију струковних студија Шумадија чини модерном институцијом са дугом традицијом у образовању.

 

Данас Академија Шумадија нуди студијске програме из области техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и уметничких наука, што чини животну средину интердисциплинарнијом.

 

Један од циљева Академије Шумадија је да интензивира сарадњу са Привредном комором Србије и компанијама које раде у Централној Србији а континуираном сарадњом прилагођава своје студијске програме потребама тржишта рада.

Наше Катедре

Катедра за информационе технологије

→Информатика (КГ)

 

Катедра за друмски саобраћај

→Друмски саобраћај (КГ)
→Друмски  саобраћај – мастер (КГ)

Катедра за машинско и индустријско инжењерство

→Привредно инжењерство – машинство (КГ)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАТЕДРИ  

Зашто Академија струковних студија Шумадија?

Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм)

Повезујемо Вас са највећим светским
компанијама.

Државна високошколска установа – добар избор – инжењерски.