Академија Струковних Студија Шумадија, oдсек Трстеник истиче важност образовања и стицања применљивог знања и могућност сваког будућег студента да се бесплатно школује.