Издавачка делатност Високе техничке школе струковних студија у Трстенику публикује уџбеничку литературу, монографије, часописе, зборнике радова са симпозијума и стручних скупова из области рачунарских и техничко-технолошких наука.

Издања Високе техничке школе струковних студија у Трстенику се публикују на једном од писама (ћириличном или латиничном) у складу са опредељењем аутора.