Настава на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Трстеник, изводи се уз поштовање препорука и мера прописаних од надлежних институција и органа, а ради спречавања ширења инфекције вирусом Ковид-19.

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2022/23. год.
Прва година
Друга година
Трећа година
Група АBV
Специјалистичке – Мастер
Високошколска јединица Бор
Високошколска јединица Прибој