Информатор о раду је јединствен документ који може да садржи додатке и који је израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

 

За успешно полагање пријемног испита препоручујемо да преузмете збирку:

Збирка задатака за припрему пријемног испита из математике