Примена Moodle платформе

Which is the same as saying through shrinking from toil and pain.

Start

End

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу организовала је семинар намењен наставницима стручних предмета у средњем образовању, са програмом „Примена Moodle платформе за дигитализацију наставног процеса“, који је био одржан 06.04.2019. на ПМФ-у.

На семинару су учествовали наставници из Средње стручне школе из Крагујевца, Машинско саобраћајне школе из Чачка и Медицинске школе „Сестре Нинковић“ из Крагујевца.

 

Обезбеђивање квалитета студија на даљину

Безбедност LMS

Административне активности на Moodle-u

На овом семинару, који је био одржан 13.04.2019., су учествовали наставници из Прве техничке школе из Крагујевца.

 

Учење на даљину