IN MEMORIAM др Милица Тодоровић

IN MEMORIAM др Милица Тодоровић

У петак, 26. новембра, преминула је др Милица Тодоровић, професор на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Трстеник.

Др Милица Тодоровић, рођена је 14. децембра 1956. године у Рачи (Крагујевачка) где је завршила гимназију. Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, завршила је 1980. године, а докторирала је на истом Универзитету 2010. године.

Радни век је, након једне године у „Црвена Застава – Привредна возила“ Крагујевац и шест година у ИХП „Прва Петолетка – Наменска прoизводња“ Трстеник, провела у Високој техничкој машинској школи струковних студија, сада Академија струковних студија Шумадија, Одсек Трстеник, и то од 1987. године, до дана када нас је заувек напустила.

Њен допринос у раду наше високошколске установе, немерљив је. На функцијама помоћника директора, заменика председника Савета, шефа катедре, провела је више година.   Као професор у области механике и отпорности материјала, како у педагошком, тако и у стручном и научном раду, показала је изванредне резултате. Уз то, иза ње остаје неколико уџбеника и других наставних публикација које ће користити и будуће генерације наставника и студената.

Колектив нашег Одсека изражава огромно жаљење због изненадног одласка наше драге професорке, а члановима њене породице, супругу Градимиру, ћеркама Невени и Марији изјављујемо дубоко саучешће.